معرفی شرکت

از اواسط سال 1394، سه نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شریف فعالیت خود را به طور غیر رسمی در قالب یک گروه پژوهشی و تحقیقاتی به نام  ‘بارمان پلی تکنیک’ در دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف ارائه مشاوره مهندسی به صنایع پلیمری کشور آغاز کردیم؛ با سرمایه اولیه تخصص، صداقت، اصالت و پشتکار شروع به  انجام کارهای صنعتی و پروژه های معرفی شده توسط اساتید دانشکده کردیم، به تدریج این مجموعه، به موفقیت نسبی دست یافت. در ادامه به واسطه انجام پروژه پایان نامه یکی از موسسین، با عنوان تصفیه پساب های نفتی به کمک غشاهای پلیمری، به کارفرمایی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، فعالیتهای مجموعه به صورت یک شرکت دانش بنیان گسترش پیدا کرد. در حال حاضر این مجموعه با بکار گیری توان و دانش گروهی از متخصصین مجرب و فارغ التحصیلان دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، شریف و تهران،گام به گام به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک می شود.